Privacyverklaring

Veiligheid staat bij ons voorop.

Dus ook voor wat betreft uw gegevens.


Privacyverklaring Netboosters B.V.

Laatst bijgewerkt op 7 November 2018

Algemeen

Netboosters B.V. hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Hebt u hier vragen over, neem dan contact met ons op via privacy@netboosters.nl of via het contactformulier.

Contactformulier

Als u contact met ons op wil nemen, voor meer informatie of het maken van een afspraak, dan kunt u dat doen via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website. Wij vragen u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. In het open veld kunt u uw bericht opnemen of een vraag stellen. Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op. Wij bewaren de ingevulde gegevens zolang dat nodig is voor onze dienstverlening aan u.

Persoonsgegevens / Contactgegevens

Voor de correcte uitvoering van onze dienstverlening nemen wij uw persoonlijke gegevens op in een cliëntdossier. Wij slaan deze gegevens op in uw dossier en bewaren deze zolang u cliënt bent van Netboosters B.V. Wij doen dit om onze dienstverlening aan u te optimaliseren.

Beeldmateriaal

Netboosters maakt in voorkomende gevallen foto's bij bijvoorbeeld een schouw op locatie. Wij slaan deze beelden op in het cliëntdossier en bewaren deze zolang u cliënt bent van Netboosters B.V. Deze beelden dienen uitsluitend om onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Wij publiceren nooit beeldmateriaal zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als wij gebruik willen maken van beeldmateriaal met uw beeltenis, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden, onder meer op social media, vragen wij u hiervoor altijd vooraf toestemming en vragen wij u hiervoor te tekenen. We publiceren uitsluitend geanonimiseerd beeldmateriaal, d.w.z.: geen close-up beelden, en zonder omgevingsspecifieke details of naamsvermeldingen.

Delen van persoonsgegevens en beelden met derden

Netboosters B.V. verkoopt of verstrekt uw gegevens of foto’s met uw beeltenis nooit aan derden.

Social Media

Netboosters maakt gebruik van het social media kanaal Twitter. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te weten wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Twitter.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Netboosters B.V. gebruikt alleen functionele en analytische cookies, zoals van Google Analytics, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het privacybeleid van Google Analytics vindt u hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Netboosters B.V. neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@netboosters.nl of het contactformulier.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Netboosters B.V. en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@netboosters.nl of via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze link: Autoriteit Persoonsgegevens contact leest u hoe u dit moet doen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@netboosters.nl of via het contactformulier.


Netboosters, 2018