Transitie & Transformatie Management

Rimpelloze overgang van leverancier en/of technologie

Interim Transitie & Transformatie Management

Laat uw transitie & transformatie project verzorgen door Netboosters.

Transitie & Transformatie Coaching

Om de werkelijke business case te bepalen voor Cloud werken, komt er nogal wat om de hoek kijken. Netboosters helpt u om alle aspecten door te rekenen en de haalbaarheid voor uw organisatie te bepalen.

Review & Second Opinion

Laat een onafhankelijk licht schijnen over uw transitie & transformatie project.

Ondersteuning van uw organisatie bij grote veranderingen

Transitie & transformatie (T&T) projecten zijn geen gewone projecten. T&T projecten zijn groot en complex van aard, met daarnaast een grote dynamiek in politiek en belangen van verschillende partijen en leveranciers.

Zoals de naam al aangeeft, betekent ‘transitie’ een ‘overgang’ en dit betekent in de praktijk vaak van de ene leverancier naar de andere leverancier. Of van de ene technologie naar een andere technologie, waarbij de functionaliteit gelijk blijft. Deze transities staan in de volksmond bekend als ‘as-is’ overgang.

Behalve in technologie, kan ook bij wisseling van leveranciers sprake zijn van ‘as-is’ overgang. Immers een contract kan van rechtswege zijn geëindigd, een leverancier kan failliet zijn gegaan of u hebt zelf besloten dat u naar een andere leverancier wilt omdat uw huidige leverancier u niet bevalt.

Bij transities zijn verschillende en veelal tegenstrijdige belangen van verschillende partijen in het spel en het is belangrijk dat de verschillende belangen alle goed worden behartigd, zonder het daadwerkelijke doel van de transitie zelf uit het oog te verliezen.

Interim Transitie & Transformatie Management

Netboosters ontzorgt u in uw T&T project door voor, tijdens en na de T&T uitvoering voor u klaar te staan;

Voor de Transitie

Voordat uw huidige contract is verlopen kunt u, vanuit uw sterke onderhandelingspositie , al het beste bepaalde zaken regelen, voordat de transitie een feit is. In die fase kan Netboosters u ontzorgen door u met de belangrijkste zaken te helpen.

Tijdens de transitie

Tijdens de transitie fase kan Netboosters u ontzorgen door de operationele, tactische en strategische werkzaamheden uit handen te nemen. Middels een programma of project kan uw organisatie worden meegenomen naar de nieuwe eindsituatie.

Vanuit de PMO, ofwel de ‘present mode of operation’, wordt de strategie ontwikkeld om te komen tot de FMO situatie, ofwel de ‘future mode of operation’.

Na de transitie

Na de T&T ontzorgt Netboosters u door samen met u een doorlopen traject te evalueren. Hierdoor krijgt u inzicht in welke aspecten goed liepen, en welke aspecten een volgende keer op een succesvolle manier kunnen worden opgepakt.

Transitie & Transformatie Coaching

Indien u uw eigen organisatie primair de uitvoering wilt laten doen, maar wel wilt beschikken over ruime kennis en ervaring, om zo optimaal uw team te laten excelleren, kunt u gebruik maken van Netboosters’ coaching. Hierdoor haalt u kennis en ervaring in huis, en lopen uw mensen minder risico’s omdat zij niet in de reeds bekende valkuilen stappen. Informeert u naar de mogelijkheden voor coaching binnen T&T projecten.

Transitie & Transformatie Review & Second Opinion

Lopende transitie & transformatie projecten kunnen middels een second opinion worden beoordeeld op wijze van uitvoering. Daarnaast kunnen reeds voltooide projecten achteraf nog worden beoordeeld, om zo te leren van effecten en eventueel gemaakte fouten. Netboosters kan uw organisatie begeleiden in het houden van reviews en second opinions zodat u weer waar u staat.